การรับออกแบบโลโก้  ไม่ได้จบเพียงแค่การวาดโลโก้ลงบนกระดาษ

การรับออกแบบโลโก้  ไม่ได้จบเพียงแค่การวาดโลโก้ลงบนกระดาษ

            งาน รับออกแบบโลโก้  เป็นงานที่มีความซับซ้อนในเรื่องของกระบวนการคิด  และยังต้องคำนึงถึงกระบวนทางการผลิตตราสัญลักษณ์  ขึ้นชื่อว่าเป็นงานออกแบบ  แต่ไม่ได้แปลว่าแค่ออกแบบเสร็จ  วาดลงบนกระดาษ  แล้วจบกัน  แต่การรับออกแบบโลโก้จะมีความหมายที่กว้างขวางและครอบคลุมกว่านั้นมากนัก

การออกแบบโลโก้โดยทั่วไป  จะเป็นการประมวลข้อมูลทุกอย่างที่เกี่ยวกับบริษัท  และผลิตภัณฑ์  เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการออกแบบตราสัญลักษณ์ของบริษัท  ที่จะสื่อความหมายทุกอย่างที่เป็นจุดขายของบริษัท  ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้ได้ถึงรายละเอียดทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับตัวผลิตภัณฑ์และมีการเปิด ให้เช่าสตูดิโอคีย์เวิร์ด

นอกจากนี้  การได้คนออกแบบที่เก่งมาแล้ว  ก็ไม่ใช่ว่าภารกิจในการออกแบบจะเสร็จสิ้น เนื่องจากการออกแบบโลโก้จะต้องเชื่อมโยงไปถึง  การใช้โลโก้อันนี้กับสิ่งอื่นๆ  เช่น ตรายาง  แพ็คเก็จสินค้า  หัวจดหมายของบริษัท  ป้าโฆษณาทั้งเล็กและใหญ่  ของพรีเมี่ยมที่จำเป็นต้องใช้เพื่อส่งเสริมการตลาด  ลื่นๆอีกมากมาย  ทั้งหมดนี้จะเป็นพื้นที่ที่จะต้องมีโลโก้ของบริษัทปรากฏอยู่

ดังนั้นนัก ออแบบโลโก้ ที่ดี  จะต้องเชื่อมโยงทุกสิ่งอย่างที่กล่าวมา  ให้เป็นเรื่องเดียวกัน  การออกแบบที่ดีจะต้องคิดเผื่อการพิมพ์โลโก้ลงบนพื้นผิวอื่นที่นอกเหนือจากระดาษที่ใช้ในการออกแบบ  ฉะนั้นหากเราสามารถเลือกได้  เราควรอย่างยิ่งที่จะต้องเลือกบริษัทรับออกแบบโลโก้ที่มีความพร้อมในการทที่ครบวงจร  ทั้งการพิมพ์ภาพโลโก้ลงบนเอกสารทุกชนิด  ทุกแผ่น  ทำป้ายโฆษณา  รับออกแบบและทำแพ็คเกจ  รับจัดหาของพรีเมี่ยมพร้อมพิมพ์โลโก้บริษัท  ทั้งหมดนี้สมควรอย่างยิ่งที่จะเป็นงานที่ต่อเนื่องกันมาจากการรับออกแบบโลโก้

ช่องทางติดต่อ: www.pentorproduction.com

tel: 082-034268

line: @pentorproduction

email: pentorproduction@gmail.com

facebook: pentorproduction